Natasa Rogelja

Nataša Rogelja Caf

ZRC SAZU

Dr. Nataša Rogelja Caf, antropologinja, zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, se ukvarja s področji pomorske antropologije, življenjsko-stilskih migracij, antropologije turizma in antropologija Mediterana, dediščine, mobilne etnografije in biografske metode. Je avtorica, soavtorica in urednica raznovrstnih – znanstvenih, strokovnih in leposlovnih – knjig, člankov in tematskih revij. Med njimi naj izpostavimo njene zadnje tri knjige: Trinajsti mesec. Portreti morskih nomadov (2018), Blue Horizons. Anthropological Reflections on Maritime Lifestyle Migrations in the Mediterranean (2017), Fish on the Move. Fishing Between Discourses and Borders in the Northern Adriatic (2017). Za slednjo publikacijo je leta 2018 prejela nagrado ARRS Odlični v znanosti.

Članki avtorja

Preverite tudi

Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Gostincar.jpg

Cene Gostinčar

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Al-Vrezec.jpg

Al Vrezec

Nacionalni inštitut za biologijo in Prirodoslovni muzej Slovenije
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo