Kaj je Alternator?

Alternator je strokovna spletna revija (ISSN 2712-3510), ki jo pišejo raziskovalci in raziskovalke za vse, ki jih znanost in z njo povezani razmisleki zanimajo.

Objavljamo daljše in krajše prispevke o odkritjih in dogajanjih v naravi, družbi in tehniki. Prizadevamo si, da so besedila spisana v zanimivem, a ne pretirano popreproščenem slogu, obenem pa strokovno, a ne suhoparno. Objavljamo besedila v slovenskem in angleškem jeziku, katerih avtorji so slovenski ali tuji raziskovalci iz Slovenije ali tujine. Eden od naših ciljev je doseči, da se bodo znanstvenoraziskovalne ustanove še tesneje povezale med seboj, ter preseči dihotomijo med družboslovno-humanističnimi in naravoslovno-tehničnimi vedami.

* Vse napisano velja za vse spole.

Oblikovanje: Tanja Radež