simcic tatjanaa resize

Tatjana Simčič

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Tatjana Simčič, višja znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskuje ekofiziološki odziv vodnih in kopenskih ektotermnih organizmov na spremembe v okolju, ki so nastale kot posledica aktivnosti človeka (klimatske spremembe, evtrofikacija voda, vnos škodljivih snovi/onesnažil v okolje). Tovrstne raziskave doprinašajo k poznavanju metabolnih lastnosti pri preučevanih vrstah organizmov, na podlagi katerih lahko ocenimo, kakšne spremembe v strukturi in delovanju ekosistemov lahko pričakujemo v določenih razmerah v okolju. Je avtorica številnih znanstvenih prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah in tudi znanstvenih poglavij v knjigah.

Članki avtorja

Preverite tudi

photo_Mateja-Kebera_resize.jpg

Mateja Manček Keber

Kemijski inštitut
Tomaz-Lazar.jpg

Tomaž Lazar

Narodni muzej Slovenije
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mirovni inštitut
Marina-Klemencic.jpg

Marina Klemenčič

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Paul-Freedman.jpg

Paul Freedman

Yale University