simcic tatjanaa resize

Tatjana Simčič

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Tatjana Simčič, višja znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskuje ekofiziološki odziv vodnih in kopenskih ektotermnih organizmov na spremembe v okolju, ki so nastale kot posledica aktivnosti človeka (klimatske spremembe, evtrofikacija voda, vnos škodljivih snovi/onesnažil v okolje). Tovrstne raziskave doprinašajo k poznavanju metabolnih lastnosti pri preučevanih vrstah organizmov, na podlagi katerih lahko ocenimo, kakšne spremembe v strukturi in delovanju ekosistemov lahko pričakujemo v določenih razmerah v okolju. Je avtorica številnih znanstvenih prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah in tudi znanstvenih poglavij v knjigah.

Članki avtorja

Preverite tudi

JadrankaSepic_resize.jpg

Jadranka Šepić

Faculty of Science, University of Split
Urska-Gradisar.jpg

Urška Gradišar Centa

Institut "Jožef Stefan"
Filipic1_resize.jpg

Arijana Filipić

Nacionalni inštitut za biologijo
Zusta_resize.jpg

Lojze Žust

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani