IMG 20220512 180231a resize

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Anamarija Žagar, znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, se ukvarja s preučevanjem medvrstnih interakcij in ekofiziologijo plazilcev ter drugih izbranih ektotermnih organizmov z uporabo in situ opazovanj v populacijah v naravi v kombinaciji z eksperimentalnim preizkušanjem pod kontroliranimi pogoji. Njene raziskave so osredotočene na izboljšanje razumevanja ekoloških procesov v združbah ektotermov, pa tudi na odgovarjanje perečih vprašanj, kako se bodo ti organizmi odzivali na spremembe v okolju pod vplivi človeka (degradacija habitatov, pesticidi, podnebne spremembe). Je članica evropskega herpetološkega društva in aktivno sodeluje v COST akciji, ki pripravlja smernice za vključevanje dvoživk in plazilcev v presoje vplivov pesticidov na Evropskem nivoju.

Članki avtorja

Preverite tudi

Milica-Popovic.jpg

Milica Popović

Central European University, Vienna
Tolar-Tjasa.JPG

Tjaša Tolar

ZRC SAZU
DSC_6701_2_ca.jpg

Maja Lukanc

Inštitut za novejšo zgodovino
Andrej-Rahten.jpg

Andrej Rahten

ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Luka-Pirker.JPG

Luka Pirker

Institut "Jožef Stefan"