IMG 20220512 180231a resize

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Anamarija Žagar, znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, se ukvarja s preučevanjem medvrstnih interakcij in ekofiziologijo plazilcev ter drugih izbranih ektotermnih organizmov z uporabo in situ opazovanj v populacijah v naravi v kombinaciji z eksperimentalnim preizkušanjem pod kontroliranimi pogoji. Njene raziskave so osredotočene na izboljšanje razumevanja ekoloških procesov v združbah ektotermov, pa tudi na odgovarjanje perečih vprašanj, kako se bodo ti organizmi odzivali na spremembe v okolju pod vplivi človeka (degradacija habitatov, pesticidi, podnebne spremembe). Je članica evropskega herpetološkega društva in aktivno sodeluje v COST akciji, ki pripravlja smernice za vključevanje dvoživk in plazilcev v presoje vplivov pesticidov na Evropskem nivoju.

Članki avtorja

Preverite tudi

Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Denis_Stratkom_Lo_015-1a.jpg

Denis Mancevič

Analitik, direktor in partner v svetovalni družbi Herman & partnerji
DJ-2023_resize.jpg

Dunja Jelenković

University Ca' Foscari, Venice
Nemevsek-Miha-v2.jpg

Miha Nemevšek

Jožef Stefan Institute
Pavle-Dugonjic.jpg

Pavle Dugonjić

The Croatian Conservation Institute