IMG 20220512 180231a resize

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Anamarija Žagar, znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, se ukvarja s preučevanjem medvrstnih interakcij in ekofiziologijo plazilcev ter drugih izbranih ektotermnih organizmov z uporabo in situ opazovanj v populacijah v naravi v kombinaciji z eksperimentalnim preizkušanjem pod kontroliranimi pogoji. Njene raziskave so osredotočene na izboljšanje razumevanja ekoloških procesov v združbah ektotermov, pa tudi na odgovarjanje perečih vprašanj, kako se bodo ti organizmi odzivali na spremembe v okolju pod vplivi človeka (degradacija habitatov, pesticidi, podnebne spremembe). Je članica evropskega herpetološkega društva in aktivno sodeluje v COST akciji, ki pripravlja smernice za vključevanje dvoživk in plazilcev v presoje vplivov pesticidov na Evropskem nivoju.

Author's articles

Also check

Amanda-Saksida.jpg

Amanda Saksida

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo, Trieste
M.-Sardoc.jpg

Mitja Sardoč

Pedagoški inštitut in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Peter-J.-Verovsek.jpeg

Peter J. Verovšek

Univerza v Sheffieldu
Nerea-Sebastian-U..jpg

Nerea Sebastián

The Jožef Stefan Institute
023_Ion-Gutierrez-Aguirre_FITOa_resize.jpg

Ion Gutierrez Aguirre

Nacionalni inštitut za biologijo