simcic tatjanaa resize

Tatjana Simčič

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Tatjana Simčič, višja znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskuje ekofiziološki odziv vodnih in kopenskih ektotermnih organizmov na spremembe v okolju, ki so nastale kot posledica aktivnosti človeka (klimatske spremembe, evtrofikacija voda, vnos škodljivih snovi/onesnažil v okolje). Tovrstne raziskave doprinašajo k poznavanju metabolnih lastnosti pri preučevanih vrstah organizmov, na podlagi katerih lahko ocenimo, kakšne spremembe v strukturi in delovanju ekosistemov lahko pričakujemo v določenih razmerah v okolju. Je avtorica številnih znanstvenih prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah in tudi znanstvenih poglavij v knjigah.

Author's articles

Also check

Ivan-Sprajc.jpg

Ivan Šprajc

ZRC SAZU
Blaz-Komac_BW.jpg

Blaž Komac

ZRC SAZU
Oliveraa_resize.jpg

Olivera Maksimović

Nacionalni inštitut za biologijo

Katarina Keber

ZRC SAZU
Majda-Hrzenjak.jpg

Majda Hrženjak

Mirovni inštitut