simcic tatjanaa resize

Tatjana Simčič

Nacionalni inštitut za biologijo

Dr. Tatjana Simčič, višja znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskuje ekofiziološki odziv vodnih in kopenskih ektotermnih organizmov na spremembe v okolju, ki so nastale kot posledica aktivnosti človeka (klimatske spremembe, evtrofikacija voda, vnos škodljivih snovi/onesnažil v okolje). Tovrstne raziskave doprinašajo k poznavanju metabolnih lastnosti pri preučevanih vrstah organizmov, na podlagi katerih lahko ocenimo, kakšne spremembe v strukturi in delovanju ekosistemov lahko pričakujemo v določenih razmerah v okolju. Je avtorica številnih znanstvenih prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah in tudi znanstvenih poglavij v knjigah.

Author's articles

Also check

Ursa-Petek.jpg

Urša Petek

Kemijski inštitut
Alenka-Mertelj1.jpg

Alenka Mertelj

Institut "Jožef Stefan"
1AH2695_resize.jpg

Foto: Arne Hodalič

Matej Gabrovec

ZRC SAZU in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
Lev-Vidmara.jpg

Lev Vidmar

Institut "Jožef Stefan" in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
IMG_20220512_180231a_resize.jpg

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo