Tomaz Mastnak

Tomaž Mastnak

Univerza Princeton

Dr. Tomaž Mastnak je doktoriral iz sociologije na Univerzi v Ljubljani. Njegovo primarno področje raziskav je nastajanje in artikuliranje konfliktnih odnosov med vzhodom in zahodom, krščanstvom in muslimanskim svetom ter med Evropo in neevropskim svetom. Je avtor številnih knjig in člankov na temo zgodovine politične misli in politične teorije. Bil je znanstveni sodelavec na Inštitutu za filozofijo ZRC SAZU, na Evropskem univerzitetnem inštitutu, Univerzi v Oxfordu, Ameriški univerzi v Kairu, Univerzi Harvard in Univerzi v New Yorku.

Author's articles

Also check

Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Peter-Jeglic.jpg

Peter Jeglič

Institut "Jožef Stefan"
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Janja-France.jpg

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Erik-Zupanic.jpg

Erik Zupanič

Institut "Jožef Stefan"