DSC 0053 resize

Mojca Šorli

ZRC SAZU

Asist. dr. Mojca Šorli je raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter publicistka in prevajalka. Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem in pragmatiko, korpusno stilistiko, analizo diskurza in reprezentacijami spolov. V novejših objavah obravnava spolno občutljivo rabo jezika. Je soavtorica in urednica več znanstvenih publikacij, leta 2020 je objavila monografijo Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. V okviru evropskega projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« je sodelovala pri razvoju korpusnih jezikovnih virov za slovenščino, pred tem pa dvojezičnih slovarjev pri založbi DZS d. d. Je članica in nekdanja prostovoljka Društva SOS telefon.

Author's articles

Also check

Kristana_resize.jpg

Matej Kristan

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Jakop-Tjasa.jpg

Tjaša Jakop

ZRC SAZU
IMG_0620a_resize.jpg

Miha Virant

Institut "Jožef Stefan"
Untitled.jpg

Marjana Lutman

Zavod za gradbeništvo Slovenije