DSC 0053 resize

Mojca Šorli

ZRC SAZU

Asist. dr. Mojca Šorli je raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter publicistka in prevajalka. Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem in pragmatiko, korpusno stilistiko, analizo diskurza in reprezentacijami spolov. V novejših objavah obravnava spolno občutljivo rabo jezika. Je soavtorica in urednica več znanstvenih publikacij, leta 2020 je objavila monografijo Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. V okviru evropskega projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« je sodelovala pri razvoju korpusnih jezikovnih virov za slovenščino, pred tem pa dvojezičnih slovarjev pri založbi DZS d. d. Je članica in nekdanja prostovoljka Društva SOS telefon.

Author's articles

Also check

Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
JadrankaSepic_resize.jpg

Jadranka Šepić

Faculty of Science, University of Split
saso-dolenc-5.jpg

Sašo Dolenc

Kvarkadabra
DSC_6701_2_ca.jpg

Maja Lukanc

Inštitut za novejšo zgodovino