DSC 0053 resize

Mojca Šorli

ZRC SAZU

Asist. dr. Mojca Šorli je raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ter publicistka in prevajalka. Ukvarja se s korpusnim jezikoslovjem in pragmatiko, korpusno stilistiko, analizo diskurza in reprezentacijami spolov. V novejših objavah obravnava spolno občutljivo rabo jezika. Je soavtorica in urednica več znanstvenih publikacij, leta 2020 je objavila monografijo Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. V okviru evropskega projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku« je sodelovala pri razvoju korpusnih jezikovnih virov za slovenščino, pred tem pa dvojezičnih slovarjev pri založbi DZS d. d. Je članica in nekdanja prostovoljka Društva SOS telefon.

Članki avtorja

Preverite tudi

Sasa-Babic.jpg

Saša Babič

ZRC SAZU
Kajdic_Slikaa.jpg

Primož Kajdič

The National Autonomous University of Mexico
Milica-Popovic.jpg

Milica Popović

Central European University, Vienna
Ksenija-Vidmar-Horvat.jpg

Ksenija Vidmar Horvat

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani