Klara Retko

Klara Retko

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Dr. Klara Retko je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktorirala iz kemijskih znanosti, smer kemija. Svoja znanja je med študijem nadgradila tudi na tujih raziskovalnih ustanovah, kot sta CNR-ISTM v Italiji in IEM-CSIC v Španiji. Zaposlena je na Raziskovalnem inštitutu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena primarna raziskovalna dejavnost zajema uporabo spektroskopskih tehnik (predvsem infrardeče in ramanske spektroskopije) za analizo in obravnavno vzorcev kulturne dediščine. Njeno ožje strokovno področje pa je razvoj substratov in optimizacija površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinski znanosti.

Članki avtorja

Preverite tudi

Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

National Institute of Biology
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Kristana_resize.jpg

Matej Kristan

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Katarina Keber

ZRC SAZU