Klara Retko

Klara Retko

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Dr. Klara Retko je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktorirala iz kemijskih znanosti, smer kemija. Svoja znanja je med študijem nadgradila tudi na tujih raziskovalnih ustanovah, kot sta CNR-ISTM v Italiji in IEM-CSIC v Španiji. Zaposlena je na Raziskovalnem inštitutu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena primarna raziskovalna dejavnost zajema uporabo spektroskopskih tehnik (predvsem infrardeče in ramanske spektroskopije) za analizo in obravnavno vzorcev kulturne dediščine. Njeno ožje strokovno področje pa je razvoj substratov in optimizacija površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinski znanosti.

Članki avtorja

Preverite tudi

Paul-Freedman.jpg

Paul Freedman

Yale University
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Ksenija-Vidmar-Horvat.jpg

Ksenija Vidmar Horvat

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije