Klara Retko

Klara Retko

Dr. Klara Retko je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktorirala iz kemijskih znanosti, smer kemija. Svoja znanja je med študijem nadgradila tudi na tujih raziskovalnih ustanovah, kot sta CNR-ISTM v Italiji in IEM-CSIC v Španiji. Zaposlena je na Raziskovalnem inštitutu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena primarna raziskovalna dejavnost zajema uporabo spektroskopskih tehnik (predvsem infrardeče in ramanske spektroskopije) za analizo in obravnavno vzorcev kulturne dediščine. Njeno ožje strokovno področje pa je razvoj substratov in optimizacija površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinski znanosti.

Author's articles

Also check

Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Meta-Novakbw_resize.jpg

Metka Novak

Nacionalni inštitut za biologijo
Majda-Hrzenjak.jpg

Majda Hrženjak

Mirovni inštitut
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Ljiljana-Radonic.png

Ljiljana Radonić

The Austrian Academy of Sciences