Klara Retko

Klara Retko

Dr. Klara Retko je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktorirala iz kemijskih znanosti, smer kemija. Svoja znanja je med študijem nadgradila tudi na tujih raziskovalnih ustanovah, kot sta CNR-ISTM v Italiji in IEM-CSIC v Španiji. Zaposlena je na Raziskovalnem inštitutu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena primarna raziskovalna dejavnost zajema uporabo spektroskopskih tehnik (predvsem infrardeče in ramanske spektroskopije) za analizo in obravnavno vzorcev kulturne dediščine. Njeno ožje strokovno področje pa je razvoj substratov in optimizacija površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinski znanosti.

Author's articles

Also check

Polonca-Ropret_fotkaa_resize.jpg

Polonca Ropret

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Luka-Pirker.JPG

Luka Pirker

Institut "Jožef Stefan"
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Valerija-Vendramin.jpg

Valerija Vendramin

Pedagoški inštitut
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU