Klara Retko

Klara Retko

Dr. Klara Retko je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 doktorirala iz kemijskih znanosti, smer kemija. Svoja znanja je med študijem nadgradila tudi na tujih raziskovalnih ustanovah, kot sta CNR-ISTM v Italiji in IEM-CSIC v Španiji. Zaposlena je na Raziskovalnem inštitutu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Njena primarna raziskovalna dejavnost zajema uporabo spektroskopskih tehnik (predvsem infrardeče in ramanske spektroskopije) za analizo in obravnavno vzorcev kulturne dediščine. Njeno ožje strokovno področje pa je razvoj substratov in optimizacija površinsko ojačene ramanske spektroskopije v dediščinski znanosti.

Author's articles

Also check

Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Maja-Zakosek-Pipan.jpg

Maja Zakošek Pipan

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Simona-Gomboc.jpg

Simona Gomboc

Oddelek za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Jožef Stefan Institute
Smiljanic-Ivan.jpg

Ivan Smiljanić

Institute of Contemporary History