Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Author's articles

Also check

DSC_6701_2_ca.jpg

Maja Lukanc

Inštitut za novejšo zgodovino
Meta-Novakbw_resize.jpg

Metka Novak

Nacionalni inštitut za biologijo
Marjan-Simenc.jpg

Marjan Šimenc

Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoški inštitut
Vezjak.jpg

Boris Vezjak

Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
20220320_140529_resize.jpg

Laura Činč Ćurić

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru