Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Author's articles

Also check

Nerea-Sebastian-U..jpg

Nerea Sebastián

The Jožef Stefan Institute
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
IMG_20220512_180231a_resize.jpg

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo