Marko Juvan

Marko Juvan

ZRC SAZU

Prof. dr. Marko Juvan je literarni teoretik in zgodovinar, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in profesor literarne teorije na Univerzi v Ljubljani, član Academia Europaea in Izvršnega odbora Mednarodne zveze za primerjalno književnost. Med njegovimi novejšimi objavami o žanrski teoriji, intertekstualnosti, literarni geografiji, slovenski romantiki in svetovni književnosti so monografije Literary Studies in Reconstruction (P. Lang, 2011), Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem (LUD Literatura, 2012), Prostori slovenske književnosti (urednik, Založba ZRC, 2016), Hibridni žanri (LUD Literatura, 2017, Priznanje Antona Ocvirka) in Worlding a Peripheral Literature (Palgrave Macmillan, 2019).

 

Author's articles

Also check

Erik-Zupanic.jpg

Erik Zupanič

Institut "Jožef Stefan"
TadejaKoseca_resize.jpg

Tadeja Kosec

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Sara-Fabjan-starejsa-a_resize.jpg

Sara Fabjan

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem
Simon-Mezgec.jpg

Simon Mezgec

Institut "Jožef Stefan"
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani