Andreja Legana resize

Andreja Legan Ravnikar

ZRC SAZU

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica, glavna urednica in koordinatorica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D, 2021). Kot raziskovalka (knjižne) slovenščine od 16. do konca 19. stoletja je pripravila dve znanstveni monografiji (eno v soavtorstvu) in mnoge znanstvene članke oz. prispevke s področij: slovenskega zgodovinskega besedoslovja, pomenoslovja in besedotvorja, zgodovinskega slovaropisja in terminologije ter kontaktnega jezikoslovja. Je urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica in docentka na jezikoslovnem modulu Podiplomske šole ZRC SAZU.

Author's articles

Also check

Monika-M..jpg

Monika Milosavljević

University of Belgrade
Ivan-Sprajc.jpg

Ivan Šprajc

ZRC SAZU
IMG_9085a_resize.jpg

Alja Videtič Paska

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Matjaz-Vesel.jpg

Matjaž Vesel

ZRC SAZU
Peter-Jeglic.jpg

Peter Jeglič

Institut "Jožef Stefan"