Matej Meterc

Matej Meterc

ZRC SAZU

Dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovi glavni področji sta frazeologija in paremiologija. Kot slovaropisec sodeluje pri izdelavi eSSKJ-ja ter ePravopisa. V okviru projekta Slovenščina na dlani Univerze v Mariboru pomaga urejati frazeološki del interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova knjiga Paremiološki optimum; Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Pripravlja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških enot, ki bo od leta 2020 dalje letno prinašal okoli sto slovarskih iztočnic. V svojem delu uporablja predvsem korpusne in anketne metode.

Author's articles

Also check

Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
Pavle-Dugonjic.jpg

Pavle Dugonjić

The Croatian Conservation Institute
Irena-Fonda_resize.JPG

Irena Fonda

Zavod YouSea in Ribogojnica Fonda
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

National Institute of Biology
Manzoni_resize.jpg

Dino Manzoni

ZRC SAZU