Matej Meterc

Matej Meterc

ZRC SAZU

Dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovi glavni področji sta frazeologija in paremiologija. Kot slovaropisec sodeluje pri izdelavi eSSKJ-ja ter ePravopisa. V okviru projekta Slovenščina na dlani Univerze v Mariboru pomaga urejati frazeološki del interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova knjiga Paremiološki optimum; Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Pripravlja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških enot, ki bo od leta 2020 dalje letno prinašal okoli sto slovarskih iztočnic. V svojem delu uporablja predvsem korpusne in anketne metode.

Author's articles

Also check

Anton-Gradisek.jpg

Anton Gradišek

Jožef Stefan Institute
Alenka-Zupancic.jpg

Alenka Zupančič

The Institute of Philosophy of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work
Lev-Vidmara.jpg

Lev Vidmar

Institut "Jožef Stefan" in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Jakop-Tjasa.jpg

Tjaša Jakop

ZRC SAZU