Matej Meterc

Matej Meterc

ZRC SAZU

Dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovi glavni področji sta frazeologija in paremiologija. Kot slovaropisec sodeluje pri izdelavi eSSKJ-ja ter ePravopisa. V okviru projekta Slovenščina na dlani Univerze v Mariboru pomaga urejati frazeološki del interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova knjiga Paremiološki optimum; Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Pripravlja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških enot, ki bo od leta 2020 dalje letno prinašal okoli sto slovarskih iztočnic. V svojem delu uporablja predvsem korpusne in anketne metode.

Author's articles

Also check

Tolar-Tjasa.JPG

Tjaša Tolar

ZRC SAZU
Sasa-Babic.jpg

Saša Babič

ZRC SAZU
Luka-Pirker.JPG

Luka Pirker

Institut "Jožef Stefan"
Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Institut "Jožef Stefan"
Martina-Orlando-Bonaca.jpg

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo