Matej Meterc

Matej Meterc

ZRC SAZU

Dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovi glavni področji sta frazeologija in paremiologija. Kot slovaropisec sodeluje pri izdelavi eSSKJ-ja ter ePravopisa. V okviru projekta Slovenščina na dlani Univerze v Mariboru pomaga urejati frazeološki del interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova knjiga Paremiološki optimum; Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Pripravlja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških enot, ki bo od leta 2020 dalje letno prinašal okoli sto slovarskih iztočnic. V svojem delu uporablja predvsem korpusne in anketne metode.

Članki avtorja

Preverite tudi

Anton-Gradisek.jpg

Anton Gradišek

Jožef Stefan Institute
Franci-Lazarini.jpg

Franci Lazarini

ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Erik-Zupanic.jpg

Erik Zupanič

Institut "Jožef Stefan"
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Simona-Gomboc.jpg

Simona Gomboc

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem