Matej Meterc

Matej Meterc

ZRC SAZU

Dr. Matej Meterc je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Njegovi glavni področji sta frazeologija in paremiologija. Kot slovaropisec sodeluje pri izdelavi eSSKJ-ja ter ePravopisa. V okviru projekta Slovenščina na dlani Univerze v Mariboru pomaga urejati frazeološki del interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova knjiga Paremiološki optimum; Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini. Pripravlja Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških enot, ki bo od leta 2020 dalje letno prinašal okoli sto slovarskih iztočnic. V svojem delu uporablja predvsem korpusne in anketne metode.

Članki avtorja

Preverite tudi

Klara-Retko.jpg

Klara Retko

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Gregor-Majdic.jpg

Gregor Majdič

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Andreja-Deticek.jpg

Andreja Detiček

Zavod za atraktivno promocijo zdravja (Zavod ZAP)
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU