Andreja Legana resize

Andreja Legan Ravnikar

ZRC SAZU

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica, glavna urednica in koordinatorica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D, 2021). Kot raziskovalka (knjižne) slovenščine od 16. do konca 19. stoletja je pripravila dve znanstveni monografiji (eno v soavtorstvu) in mnoge znanstvene članke oz. prispevke s področij: slovenskega zgodovinskega besedoslovja, pomenoslovja in besedotvorja, zgodovinskega slovaropisja in terminologije ter kontaktnega jezikoslovja. Je urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica in docentka na jezikoslovnem modulu Podiplomske šole ZRC SAZU.

Članki avtorja

Preverite tudi

Tea-Romih.png

Tea Romih

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Andrej-Rahten.jpg

Andrej Rahten

ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
TCelik.jpg

Tatjana Čelik

ZRC SAZU
Avtor-urednik-1.jpg

Anja Skapin

ZRC SAZU
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU