Andreja Legana resize

Andreja Legan Ravnikar

ZRC SAZU

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica, glavna urednica in koordinatorica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D, 2021). Kot raziskovalka (knjižne) slovenščine od 16. do konca 19. stoletja je pripravila dve znanstveni monografiji (eno v soavtorstvu) in mnoge znanstvene članke oz. prispevke s področij: slovenskega zgodovinskega besedoslovja, pomenoslovja in besedotvorja, zgodovinskega slovaropisja in terminologije ter kontaktnega jezikoslovja. Je urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica in docentka na jezikoslovnem modulu Podiplomske šole ZRC SAZU.

Članki avtorja

Preverite tudi

Martina-Orlando-Bonaca.jpg

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Jontes.jpg

Dejan Jontes

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
IMG_8569a.jpg

Jan Malec

Institut "Jožef Stefan" in Fakulteta za matematiko in fiziko UL
IMG_20220512_180231a_resize.jpg

Anamarija Žagar

Nacionalni inštitut za biologijo
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mirovni inštitut