Andreja Legana resize

Andreja Legan Ravnikar

ZRC SAZU

Višja znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Legan Ravnikar je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Je soavtorica, glavna urednica in koordinatorica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek A–D, 2021). Kot raziskovalka (knjižne) slovenščine od 16. do konca 19. stoletja je pripravila dve znanstveni monografiji (eno v soavtorstvu) in mnoge znanstvene članke oz. prispevke s področij: slovenskega zgodovinskega besedoslovja, pomenoslovja in besedotvorja, zgodovinskega slovaropisja in terminologije ter kontaktnega jezikoslovja. Je urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica in docentka na jezikoslovnem modulu Podiplomske šole ZRC SAZU.

Članki avtorja

Preverite tudi

Praznik-Arne.jpg

Arne Praznik

Kemijski inštitut
Slika2_Denis_Kutnjak_Foto-Ales-Rosaa_resize.jpg

Denis Kutnjak

Nacionalni inštitut za biologijo
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
DSC_0053_resize.JPG

Mojca Šorli

ZRC SAZU
Simona-Gomboc.jpg

Simona Gomboc

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem