Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Članki avtorja

Preverite tudi

Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Simona-Gomboc.jpg

Simona Gomboc

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
Marko-Juvan.jpg

Marko Juvan

ZRC SAZU
Janja-France.jpg

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo