Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Članki avtorja

Preverite tudi

Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
saso-dolenc-5.jpg

Sašo Dolenc

Kvarkadabra
Marijan-Dovic.jpg

Marijan Dović

ZRC SAZU
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Amanda-Saksida.jpg

Amanda Saksida

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo, Trieste