Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Članki avtorja

Preverite tudi

Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Neza_Orela_resize.jpg

Neža Orel

Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo
Simon-Mezgec.jpg

Simon Mezgec

Institut "Jožef Stefan"
DSC_0044a.JPG

Vesna Flander Putrle

Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo