Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Članki avtorja

Preverite tudi

Kristana_resize.jpg

Matej Kristan

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Andrej-Rahten.jpg

Andrej Rahten

ZRC SAZU in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Lea-Kuhar.jpg

Lea Kuhar

Samostojna raziskovalka
Matjaz-Licer.jpg

Matjaž Ličer

Agencija RS za okolje in Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo