Mija Oter

Mija Oter Gorenčič

ZRC SAZU

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič je višja znanstvena sodelavka in predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ukvarja se z raziskavami srednjeveške umetnosti. V ospredju njenega zanimanja so srednjeveška monastična arhitektura in umetnost, umetnostno naročništvo grofov Celjskih, srednjeveška ikonografija in kompleksna naročniška ozadja umetnostnih del. Je avtorica monografij Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji in Kartuzija Jurklošter, urednica knjige Profano v sakralnem: Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, sourednica monografije Grad Turjak in avtorica več kot petdesetih znanstvenih razprav.

Članki avtorja

Preverite tudi

Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work
Bagar-Tanja.jpg

Tanja Bagar

ICANNA - Mednarodni inštitut za kanabinoide
Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Maja-Zakosek-Pipan.jpg

Maja Zakošek Pipan

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

Nacionalni inštitut za biologijo