Mija Michelizza

Mija Michelizza

ZRC SAZU

Dr. Mija Michelizza je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena od glavnih urednic slovarja eSSKJ – tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, sodelovala je tudi pri drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) in Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB). Sodeluje v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra obeleži mednarodni dan slovarjev. Doktorirala je na temo spletnih besedil in jezika na spletu, ukvarja se z leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji

Članki avtorja

Preverite tudi

Renata-Dacinger.jpg

Renata Dacinger

RTV Slovenija
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

Nacionalni inštitut za biologijo
Monika-M..jpg

Monika Milosavljević

Faculty of Philosophy, University of Belgrade