Mija Michelizza

Mija Michelizza

ZRC SAZU

Dr. Mija Michelizza je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena od glavnih urednic slovarja eSSKJ – tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, sodelovala je tudi pri drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) in Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB). Sodeluje v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra obeleži mednarodni dan slovarjev. Doktorirala je na temo spletnih besedil in jezika na spletu, ukvarja se z leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji

Author's articles

Also check

Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

National Institute of Biology
IMG-2273_resize.jpg

Igor Žunkovič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Miha-Hafner-v2.jpg

Miha Hafner

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Amanda-Saksida.jpg

Amanda Saksida

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo, Trieste
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije