Mija Michelizza

Mija Michelizza

ZRC SAZU

Dr. Mija Michelizza je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Je ena od glavnih urednic slovarja eSSKJ – tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, sodelovala je tudi pri drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) in Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB). Sodeluje v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra obeleži mednarodni dan slovarjev. Doktorirala je na temo spletnih besedil in jezika na spletu, ukvarja se z leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji

Author's articles

Also check

Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
cv-Motoh-CB.jpg

Helena Motoh

ZRS Koper in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kuntnera.jpg

Matjaž Kuntner

Nacionalni inštitut za biologijo in ZRC SAZU
anzePhoto5_2022_resize.jpg

Anže Županič

Nacionalni inštitut za biologijo
Tomaz-Mastnak.JPG

Tomaž Mastnak

Univerza Princeton