Ursa Petek

Urša Petek

Kemijski inštitut

Dr. Urša Petek je po magistrskem študiju kemije na Univerzi v Ljubljani leta 2019 doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Mirana Gaberščka in se nato zaposlila v Laboratoriju za elektrokatalizo na Kemijskem inštitutu, kjer nadaljuje z raziskavami na področju elektrokemije in materialov.

Author's articles

Also check

Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work
Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

National Institute of Biology
Ajda-Pistotnik.jpg

Ajda Pistotnik

Društvo EnaBanda
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU