Vezjak

Boris Vezjak

Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Dr. Boris Vezjak je izredni profesor za filozofijo ter predava na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in na Pedagoški fakulteti, prav tako v Mariboru. Znanstveno in strokovno se ukvarja z različnimi področji humanistike in družboslovja, od katerih večino tudi predava, od zgodovine filozofije do medijske in družbene analize ali teorije argumentacije. Je avtor številnih člankov ter naslednjih samostojnih monografij: Platon: Harmid, Platon: Fileb, Platon: Parmenid, Kako so močno dihali: komentarji in kronologija k primeru Petek, Sproščena ideologija Slovencev: o političnih implikacijah filozofema sproščenost, Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu (skupaj z Janezom Bregantom), In media res: novinarji med etiko, politiko in kapitalom, Somrak medijske avtonomije: boji za politično hegemonijo 2004–2008, Paranoja, manipulacija in racionalnost: o psihopolitiki zarot, sovraštva in poniževanja razuma, Sokratov pojmovnik za mlade in Ad populum: analize družbenega diskurza.

Author's articles

Also check

Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU
Marko-Robnik-Sikonja-2022a_resize.jpg

Marko Robnik-Šikonja

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Marijan-Dovic.jpg

Marijan Dović

ZRC SAZU
Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work