Natasa Ravbar

Nataša Ravbar

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Nataša Ravbar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica podiplomskega programa Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskovanjem dinamike hitrosti in smeri odtoka skozi kras v različnih hidroloških razmerah, ter kako to vpliva na prenos morebitnega onesnaženja. Veliko pozornosti posveča razvoju strategij za zaščito kraških vodnih virov, ki pokrivajo skoraj polovico potreb po pitni vodi pri nas. Je sourednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah. V prostem času se rada potepa doma in po svetu. Ker je v času študija preživela več kot leto dni na Kitajskem, jo že preko dvajset let profesionalno in zasebno še posebej vleče na kitajski kras.

Author's articles

Also check

Jakop-Tjasa.jpg

Tjaša Jakop

ZRC SAZU
Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Matjaz-Licer.jpg

Matjaž Ličer

Agencija RS za okolje in Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo
ZRS_Rezek_resize.JPG

Mateja Režek

ZRS Koper
Tadej-Meznarsic.jpg

Tadej Mežnaršič

Institut "Jožef Stefan"