Natasa Ravbar

Nataša Ravbar

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Nataša Ravbar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica podiplomskega programa Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskovanjem dinamike hitrosti in smeri odtoka skozi kras v različnih hidroloških razmerah, ter kako to vpliva na prenos morebitnega onesnaženja. Veliko pozornosti posveča razvoju strategij za zaščito kraških vodnih virov, ki pokrivajo skoraj polovico potreb po pitni vodi pri nas. Je sourednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah. V prostem času se rada potepa doma in po svetu. Ker je v času študija preživela več kot leto dni na Kitajskem, jo že preko dvajset let profesionalno in zasebno še posebej vleče na kitajski kras.

Članki avtorja

Preverite tudi

Matej-Meterc.JPG

Matej Meterc

ZRC SAZU
Sara-Fabjan-starejsa-a_resize.jpg

Sara Fabjan

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem
Alenka-Zupancic.jpg

Alenka Zupančič

The Institute of Philosophy of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work