Natasa Ravbar

Nataša Ravbar

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Nataša Ravbar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica podiplomskega programa Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskovanjem dinamike hitrosti in smeri odtoka skozi kras v različnih hidroloških razmerah, ter kako to vpliva na prenos morebitnega onesnaženja. Veliko pozornosti posveča razvoju strategij za zaščito kraških vodnih virov, ki pokrivajo skoraj polovico potreb po pitni vodi pri nas. Je sourednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah. V prostem času se rada potepa doma in po svetu. Ker je v času študija preživela več kot leto dni na Kitajskem, jo že preko dvajset let profesionalno in zasebno še posebej vleče na kitajski kras.

Članki avtorja

Preverite tudi

Rok-Novaka.jpg

Rok Novak

Institut "Jožef Stefan"
JadrankaSepic_resize.jpg

Jadranka Šepić

Faculty of Science, University of Split
Vezjak.jpg

Boris Vezjak

Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
Zusta_resize.jpg

Lojze Žust

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Ljiljana-Radonic.png

Ljiljana Radonić

The Austrian Academy of Sciences