Natasa Ravbar

Nataša Ravbar

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Nataša Ravbar je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica podiplomskega programa Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskovanjem dinamike hitrosti in smeri odtoka skozi kras v različnih hidroloških razmerah, ter kako to vpliva na prenos morebitnega onesnaženja. Veliko pozornosti posveča razvoju strategij za zaščito kraških vodnih virov, ki pokrivajo skoraj polovico potreb po pitni vodi pri nas. Je sourednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah. V prostem času se rada potepa doma in po svetu. Ker je v času študija preživela več kot leto dni na Kitajskem, jo že preko dvajset let profesionalno in zasebno še posebej vleče na kitajski kras.

Članki avtorja

Preverite tudi

Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Ljiljana-Radonic.png

Ljiljana Radonić

The Austrian Academy of Sciences
Tadej-Meznarsic.jpg

Tadej Mežnaršič

Institut "Jožef Stefan"
Nerea-Sebastian-U..jpg

Nerea Sebastián

The Jožef Stefan Institute
Peter-J.-Verovsek.jpeg

Peter J. Verovšek

Univerza v Sheffieldu