Metka Petric

Metka Petrič

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Metka Petrič je znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica na Univerzi v Novi Gorici, kjer predava na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) in na Fakulteti za znanosti o okolju, bila je tudi mentorica pri treh zaključenih doktoratih. Ukvarja se s proučevanjem značilnosti pretakanja voda skozi kraško podzemlje in njihovega pojavljanja na kraških izvirih. Temeljne raziskave o toku vode in prenosu snovi skozi kras so osnova za uspešno varovanje virov pitne vode in načrtovanje njihove rabe. Je področna urednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah ter članica Komisije za hidrogeologijo krasa pri Mednarodnem združenju hidrogeologov. 

Članki avtorja

Preverite tudi

Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
IMG-2273_resize.jpg

Igor Žunkovič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kajdic_Slikaa.jpg

Primož Kajdič

The National Autonomous University of Mexico
Tinkara_Tintaa_resize.jpg

Tinkara Tinta

Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo
Nerea-Sebastian-U..jpg

Nerea Sebastián

The Jožef Stefan Institute