Metka Petric

Metka Petrič

ZRC SAZU

Pridr. prof. dr. Metka Petrič je znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in pridružena profesorica na Univerzi v Novi Gorici, kjer predava na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje (Krasoslovno študijsko središče Unesca) in na Fakulteti za znanosti o okolju, bila je tudi mentorica pri treh zaključenih doktoratih. Ukvarja se s proučevanjem značilnosti pretakanja voda skozi kraško podzemlje in njihovega pojavljanja na kraških izvirih. Temeljne raziskave o toku vode in prenosu snovi skozi kras so osnova za uspešno varovanje virov pitne vode in načrtovanje njihove rabe. Je področna urednica revije Acta Carsologica in (so)avtorica prispevkov v številnih domačih in tujih knjigah in revijah ter članica Komisije za hidrogeologijo krasa pri Mednarodnem združenju hidrogeologov. 

Author's articles

Also check

Gregor-Hostnik.jpg

Gregor Hostnik

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
IMG-2273_resize.jpg

Igor Žunkovič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU