Marijan Dovic

Marijan Dović

ZRC SAZU

Dr. Marijan Dović je višji znanstveni sodelavec in izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Objavil je šest monografij, med katerimi sta tudi Prešeren po Prešernu (2017) in National poets, cultural saints (z J. K. Helgasonom, 2017), ter uredil vrsto domačih in mednarodnih znanstvenih publikacij. Njegove osrednje objave obravnavajo literaturo romantike, evropski kulturni nacionalizem, literaturo in cenzuro, nacionalne pesnike in kulturne svetnike, avantgardna gibanja prve polovice 20. stoletja, literarni kanon, sistemsko teorijo in teorijo avtorstva. Je glavni urednik revije Primerjalna književnost (2016–). Kot sourednik knjige Great immortality: Studies on European cultural sainthood (z J. K. Helgasonom, 2019) je leta 2021 dobil evropsko komparativistično nagrado ESCL Excellence award for collaborative research

Author's articles

Also check

20220320_140529_resize.jpg

Laura Činč Ćurić

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Al-Vrezec.jpg

Al Vrezec

Nacionalni inštitut za biologijo in Prirodoslovni muzej Slovenije
Simon-Mezgec.jpg

Simon Mezgec

Institut "Jožef Stefan"