Marijan Dovic

Marijan Dović

ZRC SAZU

Dr. Marijan Dović je višji znanstveni sodelavec in izredni profesor na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Objavil je šest monografij, med katerimi sta tudi Prešeren po Prešernu (2017) in National poets, cultural saints (z J. K. Helgasonom, 2017), ter uredil vrsto domačih in mednarodnih znanstvenih publikacij. Njegove osrednje objave obravnavajo literaturo romantike, evropski kulturni nacionalizem, literaturo in cenzuro, nacionalne pesnike in kulturne svetnike, avantgardna gibanja prve polovice 20. stoletja, literarni kanon, sistemsko teorijo in teorijo avtorstva. Je glavni urednik revije Primerjalna književnost (2016–). Kot sourednik knjige Great immortality: Studies on European cultural sainthood (z J. K. Helgasonom, 2019) je leta 2021 dobil evropsko komparativistično nagrado ESCL Excellence award for collaborative research

Članki avtorja

Preverite tudi

Spela-Vintar.jpg

Špela Vintar

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Valerija-Vendramin.jpg

Valerija Vendramin

Pedagoški inštitut
Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU
Untitled.jpg

Marjana Lutman

Zavod za gradbeništvo Slovenije