Aljosa Valentincic

Aljoša Valentinčič

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Aljoša Valentinčič je profesor za finance in računovodstvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi temami s tega področja, kot tudi z novejšimi temami, kjer se področje financ in računovodstva povezuje z drugimi vedami (nevroznanost, kognitivna znanost, psihologija), z namenom bolje razumeti obnašanje ekonomskih subjektov na finančnih in realnih trgih. Sodeloval, predaval ali izpopolnjeval se je na Univerzi v Amsterdamu, na Londonski šoli za ekonomske in politične vede, na Univerzi v Gradcu in drugih. Bil je predsednik Stalnega znanstvenega odbora pri združenju European Accounting Association. Raziskovalne dosežke redno objavlja v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. Je tudi član uredniških odborov teh revij. Spoznanja prenaša tudi na strokovno in širšo javnost kot kolumnist za Finance.

Članki avtorja

Preverite tudi

Anton-Gradisek.jpg

Anton Gradišek

Jožef Stefan Institute
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Sasa-Babic.jpg

Saša Babič

ZRC SAZU
Tolar-Tjasa.JPG

Tjaša Tolar

ZRC SAZU