Aljosa Valentincic

Aljoša Valentinčič

Prof. dr. Aljoša Valentinčič je profesor za finance in računovodstvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi temami s tega področja, kot tudi z novejšimi temami, kjer se področje financ in računovodstva povezuje z drugimi vedami (nevroznanost, kognitivna znanost, psihologija), z namenom bolje razumeti obnašanje ekonomskih subjektov na finančnih in realnih trgih. Sodeloval, predaval ali izpopolnjeval se je na Univerzi v Amsterdamu, na Londonski šoli za ekonomske in politične vede, na Univerzi v Gradcu in drugih. Bil je predsednik Stalnega znanstvenega odbora pri združenju European Accounting Association. Raziskovalne dosežke redno objavlja v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. Je tudi član uredniških odborov teh revij. Spoznanja prenaša tudi na strokovno in širšo javnost kot kolumnist za Finance.

Author's articles

Also check

Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

National Institute of Biology
Martina-Orlando-Bonaca.jpg

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Gabrijela-Zaharijas.jpg

Gabrijela Zaharijaš

Center for Astrophysics and Cosmology, University of Nova Gorica