Maja Zenko

Maja Ženko

Maja Ženko je doktorica okoljskih znanosti in tehnologije. Doktorat je pridobila na Avtonomni univerzi v Barceloni, kjer je preučevala interakcije med družbo in naravo, s posebnim poudarkom na družbenih vplivih sprememb vodnih tokov. Glavni področji njenega raziskovanja sta politična ekologija in kritična geografija, znotraj katerih raziskuje, kako socialna in politična moč oblikujeta dostop do vodnih virov za različne družbene skupine.

Author's articles

Also check

Avtor-urednik-1.jpg

Anja Skapin

Izvršna urednica Alternatorja
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Maja-Zakosek-Pipan.jpg

Maja Zakošek Pipan

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Anton-Gradisek.jpg

Anton Gradišek

Institut "Jožef Stefan"