Spela Ledinek

Špela Ledinek Lozej

ZRC SAZU

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in vodja medinštitutske večdisciplinarne programske skupine Dediščina na obrobjih. Poleg preučevanja dediščine, dediščinskih praks in procesov jo raziskovalno pritegujejo še različni kulturni fenomeni: planinstvo, prehrana, stanovanjska kultura, zbirke in zbirateljstvo ter trgovina na širšem vzhodnoalpskem in severnojadranskem območju. 

Članki avtorja

Preverite tudi

Monika-Metykova.jpg

Monika Metykova

University of Sussex
Majsova.jpg

Natalija Majsova

Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
Miha-Hafner-v2.jpg

Miha Hafner

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Monika-M..jpg

Monika Milosavljević

Faculty of Philosophy, University of Belgrade
Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo