Natasa Rogelja

Nataša Rogelja Caf

ZRC SAZU

Dr. Nataša Rogelja Caf, antropologinja, zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, se ukvarja s področji pomorske antropologije, življenjsko-stilskih migracij, antropologije turizma in antropologija Mediterana, dediščine, mobilne etnografije in biografske metode. Je avtorica, soavtorica in urednica raznovrstnih – znanstvenih, strokovnih in leposlovnih – knjig, člankov in tematskih revij. Med njimi naj izpostavimo njene zadnje tri knjige: Trinajsti mesec. Portreti morskih nomadov (2018), Blue Horizons. Anthropological Reflections on Maritime Lifestyle Migrations in the Mediterranean (2017), Fish on the Move. Fishing Between Discourses and Borders in the Northern Adriatic (2017). Za slednjo publikacijo je leta 2018 prejela nagrado ARRS Odlični v znanosti.

Author's articles

Also check

Andreja-Deticek.jpg

Andreja Detiček

Zavod za atraktivno promocijo zdravja (Zavod ZAP)
Alenka-Zupancic.jpg

Alenka Zupančič

The Institute of Philosophy of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Tim-Turk-Dermastia.jpg

Timotej Turk Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Majda-Hrzenjak.jpg

Majda Hrženjak

Mirovni inštitut
Gregor-Hostnik.jpg

Gregor Hostnik

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru