IMG 0620a resize

Miha Virant

Institut "Jožef Stefan"

Dr. Miha Virant je doktoriral leta 2019 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, za kar je prejel tudi Veliko Krkino nagrado. Trenutno je podoktorski raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan" v Laboratoriju za kemijo pod ekstremnimi pogoji (ECCL - Extreme Conditions Chemistry Laboratory), ki ga vodi doc. dr. Matic Lozinšek. Poleg tega še vedno opravlja raziskave tudi na področju organokovinske kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v skupini prof. dr. Janeza Košmrlja. Pri svojem delu skuša eksperimentalna sintezna znanja povezati s teoretičnimi računalniškimi pristopi za boljše razumevanje kemijskih pretvorb. V zadnjem času je zanimanje usmeril v fluorokemijo ter tehnike za delo pod ekstremno visokimi tlaki.

Članki avtorja

Preverite tudi

Tadeja-Kuret.jpg

Tadeja Kuret

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Amanda-Saksida.jpg

Amanda Saksida

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo, Trieste
Tim-Turk-Dermastia.jpg

Timotej Turk Dermastia

Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo
Urska-Gradisar.jpg

Urška Gradišar Centa

Institut "Jožef Stefan"