IMG 0620a resize

Miha Virant

Institut "Jožef Stefan"

Dr. Miha Virant je doktoriral leta 2019 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, za kar je prejel tudi Veliko Krkino nagrado. Trenutno je podoktorski raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan" v Laboratoriju za kemijo pod ekstremnimi pogoji (ECCL - Extreme Conditions Chemistry Laboratory), ki ga vodi doc. dr. Matic Lozinšek. Poleg tega še vedno opravlja raziskave tudi na področju organokovinske kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v skupini prof. dr. Janeza Košmrlja. Pri svojem delu skuša eksperimentalna sintezna znanja povezati s teoretičnimi računalniškimi pristopi za boljše razumevanje kemijskih pretvorb. V zadnjem času je zanimanje usmeril v fluorokemijo ter tehnike za delo pod ekstremno visokimi tlaki.

Članki avtorja

Preverite tudi

Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

National Institute of Biology
Alenka-Zupancic.jpg

Alenka Zupančič

The Institute of Philosophy of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts