Erik Zupanic

Erik Zupanič

Institut "Jožef Stefan"

Dr. Erik Zupanič je vodja Laboratorija za vrstično tipalno mikroskopijo na Institutu "Jožef Stefan". Doktoriral je leta 2010 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Zanimajo ga napredne mikroskopske in spektroskopske tehnike, nizkotemperaturna fizika in Bose-Einsteinova kondenzacija.

Članki avtorja

Preverite tudi

Ursa-Petek.jpg

Urša Petek

Kemijski inštitut
Lah-Turnsek.jpg

Tamara Lah Turnšek

Nacionalni inštitut za biologijo
Jakop-Tjasa.jpg

Tjaša Jakop

ZRC SAZU
Natasa-Ravbar.jpg

Nataša Ravbar

ZRC SAZU

Katarina Keber

ZRC SAZU