Tolar Tjasa

Tjaša Tolar

ZRC SAZU

Doc. dr. Tjaša Tolar je biologinja, ki se že štirinajsto leto ukvarja z arheobotaniko. Sprva kot mlada raziskovalka pri ZRC SAZU in kasneje kot članica programske skupine Inštituta za arheologijo se s svojim delom osredotoča predvsem na prehranske rastline oziroma gospodarstvo v preteklosti (paleoekonomijo) na slovenskem območju. Kot vodja arheobotaničnih raziskav je vključena v več raziskovalnih projektov. Pri svojem delu se srečuje z najstarejšimi ostanki kulturnih, nabiranih pa tudi okoljskih rastlin ter jih skuša pravilno interpretirati glede na arheološki in ekološki kontekst. Svoje znanje predaja tudi mlajšim generacijam, predvsem študentom Oddelka za arheologijo FF UL. Skupaj s sodelavcema je za ta namen napisala strokovno knjigo z naslovom Okoljska arheologija in paleoekologija, ki velja za prvo tovrstno v slovenskem jeziku. Je avtorica in soavtorica številnih arheobotaničnih člankov, tako znanstvenih kot tudi poljudnih, saj želi svoje rezultate predstaviti širši javnosti. Trenutno je aktivno vključena tudi v projekt »Na kolih«, v okviru katerega bo zgrajen tudi muzej na prostem: kolišče v naravni velikosti.

Članki avtorja

Preverite tudi

Ursa-Petek.jpg

Urša Petek

Kemijski inštitut
Gregor-Hostnik.jpg

Gregor Hostnik

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Gostincar.jpg

Cene Gostinčar

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Smiljanic-Ivan.jpg

Ivan Smiljanić

Inštitut za novejšo zgodovino
Kozma-Ahacic.jpg

Kozma Ahačič

ZRC SAZU