Jakop Tjasa

Tjaša Jakop

ZRC SAZU

Dr. Tjaša Jakop, jezikoslovka, slovenistka in dialektologinja, zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, veliko časa preživi na terenu, kjer raziskuje zlasti štajerska in panonska narečja ter rabo dvojine v slovenščini. O dvojini je objavila zlasti v tujini odmevni monografiji in več člankov.

Članki avtorja

Preverite tudi

Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Janja-France.jpg

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Barbara-Breznik.jpg

Barbara Breznik

Nacionalni inštitut za biologijo
Klara-Retko.jpg

Klara Retko

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije