Jakop Tjasa

Tjaša Jakop

ZRC SAZU

Dr. Tjaša Jakop, jezikoslovka, slovenistka in dialektologinja, zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, veliko časa preživi na terenu, kjer raziskuje zlasti štajerska in panonska narečja ter rabo dvojine v slovenščini. O dvojini je objavila zlasti v tujini odmevni monografiji in več člankov.

Članki avtorja

Preverite tudi

Sara-Fabjan-starejsa-a_resize.jpg

Sara Fabjan

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Gabrijela-Zaharijas.jpg

Gabrijela Zaharijaš

Center for Astrophysics and Cosmology, University of Nova Gorica
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU