Holcar M resize

Marija Holcar

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Asist. dr. Marija Holcar je raziskovalka na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem zunajceličnih veziklov v različnih sistemih. Vključena je v študije zunajceličnih veziklov kot novih biooznačevalcev bolezni, npr. različnih rakavih obolenj, avtoimunih bolezni in zavrnitve presadka. Obenem raziskuje vpliv interindividualnih razlik, ki lahko doprinesejo k variacijam v strukturi in številu izoliranih zunajceličnih veziklov že med zdravimi posamezniki. Na modelu okužbe z virusom HIV-1 pa poizkuša priti do novih dognanj na področju bazične biologije zunajceličnih veziklov. Aktivna je tudi v slovenski mreži raziskovalcev zunajceličnih veziklov SiN-EV.

Članki avtorja

Preverite tudi