Kozma Ahacic

Kozma Ahačič

ZRC SAZU

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič je raziskovalec in predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ukvarja se z zgodovino jezikoslovja in jezikovne rabe ter z jezikom slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Je avtor monografij Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem (1. Protestantizem in 2. Katoliška doba: 1600–1758), šolskih slovnic – Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat, urednik portalov Fran, Slovenske slovnice in pravopisi ter Korpus 16, urednik protestantskih del ter pesnik, ljubitelj glasbe in kolumnist.

Članki avtorja

Preverite tudi

Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

Nacionalni inštitut za biologijo
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Avtor-urednik-1.jpg

Anja Skapin

ZRC SAZU
Tim-Turk-Dermastia.jpg

Timotej Turk Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo