Kozma Ahacic

Kozma Ahačič

ZRC SAZU

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič je raziskovalec in predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ukvarja se z zgodovino jezikoslovja in jezikovne rabe ter z jezikom slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Je avtor monografij Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem (1. Protestantizem in 2. Katoliška doba: 1600–1758), šolskih slovnic – Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat, urednik portalov Fran, Slovenske slovnice in pravopisi ter Korpus 16, urednik protestantskih del ter pesnik, ljubitelj glasbe in kolumnist.

Author's articles

Also check

Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Institut "Jožef Stefan"
Lev-Vidmara.jpg

Lev Vidmar

Institut "Jožef Stefan" in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Slika_LukanTjasaa_resize.jpg

Tjaša Lukan

Nacionalni inštitut za biologijo
Matjaz-Vesel.jpg

Matjaž Vesel

ZRC SAZU
Dan-Podjed.JPG

Dan Podjed

ZRC SAZU