Tomaz Lazar

Tomaž Lazar

Narodni muzej Slovenije

Dr. Tomaž Lazar je zgodovinar, zaposlen kot kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Leta 2010 je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o vojaški zgodovini slovenskega prostora od 13. do 15. stoletja. Ukvarja se predvsem s preučevanjem vojskovanja in oborožitvene tehnologije v srednjem in zgodnjem novem veku. Kot skrbnik zbirke orožja in bojne opreme si prizadeva za interdisciplinarno obravnavo muzejskega gradiva, ki vključuje tudi naravoslovne analize predmetov kulturne dediščine in eksperimentalno arheologijo. Pripravil je več avtorskih razstav s spremnimi publikacijami. Njegova najnovejša monografska objava Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije je izšla spomladi 2021.

Author's articles

Also check

Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Jožef Stefan Institute
saso-dolenc-5.jpg

Sašo Dolenc

Kvarkadabra
Luka-Pirker.JPG

Luka Pirker

Institut "Jožef Stefan"
Hus-BW.jpg

Matej Huš

Kemijski inštitut
Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani