Janja France

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Dr. Janja Francé je znanstvena sodelavka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se ukvarja z raziskovanjem ekologije fitoplanktona. Zanimajo jo različni vidiki, od dinamike fitoplanktonske združbe in dolgoletnih trendov, do evtrofikacije in vpliva različnih okoljskih dejavnikov. Še posebej jo zanima problematika škodljivih cvetenj mikroalg v slovenskem morju. Močno je vpeta v implementacijo za morje pomembnih evropskih direktiv, Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive. Pri tem se ukvarja z razvojem metodologij za vrednotenje ekološkega stanja pelagičnega habitata. Od leta 2014 vodi aktivnosti nacionalnega monitoringa ekološkega in kemijskega stanja morja.

Članki avtorja

Preverite tudi

Tomaz-Mastnak.JPG

Tomaž Mastnak

Univerza Princeton
Alenka-Mertelj1.jpg

Alenka Mertelj

Institut "Jožef Stefan"
Martina-Orlando-Bonaca.jpg

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU