Janja France

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Dr. Janja Francé je znanstvena sodelavka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se ukvarja z raziskovanjem ekologije fitoplanktona. Zanimajo jo različni vidiki, od dinamike fitoplanktonske združbe in dolgoletnih trendov, do evtrofikacije in vpliva različnih okoljskih dejavnikov. Še posebej jo zanima problematika škodljivih cvetenj mikroalg v slovenskem morju. Močno je vpeta v implementacijo za morje pomembnih evropskih direktiv, Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive. Pri tem se ukvarja z razvojem metodologij za vrednotenje ekološkega stanja pelagičnega habitata. Od leta 2014 vodi aktivnosti nacionalnega monitoringa ekološkega in kemijskega stanja morja.

Članki avtorja

Preverite tudi

Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mirovni inštitut