Ziga Zaplotnik

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Dr. Žiga Zaplotnik je podoktorski raziskovalec meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 2018 pod mentorstvom prof. dr. Nedjeljke Žagar (sedaj Univerza v Hamburgu) z disertacijo Sklopitev aerosolov, vlage in vetra v 4D-variacijski asimilaciji opazovanj pri numeričnem napovedovanju vremena. Raziskovalno se še naprej ukvarja s potencialom inverznega izračuna vetra iz naraščajoče količine satelitskih podatkov o časovno-prostorski porazdelitvi plinov in aerosolov v ozračju. V zadnjem letu in pol se ukvarja tudi z atmosfersko dinamiko in njenim odzivom na ogrevajočo se troposfero.

Članki avtorja

Preverite tudi

Matej-Meterc.JPG

Matej Meterc

ZRC SAZU
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
Nejc-Hodnik.JPG

Nejc Hodnik

Kemijski inštitut