TCelik

Tatjana Čelik

ZRC SAZU

Dr. Tatjana Čelik je leta 2003 doktorirala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 je zaposlena na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU. Glavni področji njenega raziskovalnega dela sta populacijska ekologija in varstvena biologija. Izsledki raziskav so podlaga za znanstveno upravljanje populacij in njihovega življenjskega okolja. Znanje aplicira tudi v načrtovanje konkretnih naravovarstvenih ukrepov in oblikovanje metodologij za njihovo učinkovito izvajanje. Znanstvena dognanja objavlja v revijah, kot so Biodiversity and conservation, Nature ecology & evolution, Global change biology, Journal of insect conservation, European journal of entomology, Biological journal of the linnean society idr.

Članki avtorja

Preverite tudi

Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mirovni inštitut
Ivan-Sprajc.jpg

Ivan Šprajc

ZRC SAZU
Peter-Jeglic.jpg

Peter Jeglič

Institut "Jožef Stefan"
Lah-Turnsek.jpg

Tamara Lah Turnšek

Nacionalni inštitut za biologijo