TCelik

Tatjana Čelik

ZRC SAZU

Dr. Tatjana Čelik je leta 2003 doktorirala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 je zaposlena na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU. Glavni področji njenega raziskovalnega dela sta populacijska ekologija in varstvena biologija. Izsledki raziskav so podlaga za znanstveno upravljanje populacij in njihovega življenjskega okolja. Znanje aplicira tudi v načrtovanje konkretnih naravovarstvenih ukrepov in oblikovanje metodologij za njihovo učinkovito izvajanje. Znanstvena dognanja objavlja v revijah, kot so Biodiversity and conservation, Nature ecology & evolution, Global change biology, Journal of insect conservation, European journal of entomology, Biological journal of the linnean society idr.

Članki avtorja

Preverite tudi

Janja-France.jpg

Janja Francé

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
Kristina-Rakinic.jpg

Kristina Rakinić

Državni izpitni center in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Alenka-Mertelj1.jpg

Alenka Mertelj

Institut "Jožef Stefan"
Lev-Vidmara.jpg

Lev Vidmar

Institut "Jožef Stefan" in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani