Martina Orlando Bonaca

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Dr. Martina Orlando Bonaca je višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se ukvarja predvsem z raziskovanjem ekologije bentoške vegetacije. Zanimajo jo prostorske in časovne spremembe makroalg in cvetnic zaradi vpliva naravnih in antropogenih dejavnikov ter gojenje makroalg v kontroliranem okolju z namenom presaditve v naravno okolje. Močno je vpeta v implementacijo dveh evropskih direktiv, Okvirne vodne direktive in Okvirne direktive o morski strategiji. V tem kontekstu s sodelavci razvija metode za oceno ekološkega stanja morja s pomočjo odziva bioloških elementov in indekse za oceno stanja bentoških habitatnih tipov.

Članki avtorja

Preverite tudi

Alenka-Mertelj1.jpg

Alenka Mertelj

Institut "Jožef Stefan"
Praznik-Arne.jpg

Arne Praznik

Kemijski inštitut
Nerea-Sebastian-U..jpg

Nerea Sebastián

The Jožef Stefan Institute
Simona-Gomboc.jpg

Simona Gomboc

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
Paul-Freedman.jpg

Paul Freedman

Yale University