Martina Orlando Bonaca

Martina Orlando Bonaca

Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Dr. Martina Orlando Bonaca je višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer se ukvarja predvsem z raziskovanjem ekologije bentoške vegetacije. Zanimajo jo prostorske in časovne spremembe makroalg in cvetnic zaradi vpliva naravnih in antropogenih dejavnikov ter gojenje makroalg v kontroliranem okolju z namenom presaditve v naravno okolje. Močno je vpeta v implementacijo dveh evropskih direktiv, Okvirne vodne direktive in Okvirne direktive o morski strategiji. V tem kontekstu s sodelavci razvija metode za oceno ekološkega stanja morja s pomočjo odziva bioloških elementov in indekse za oceno stanja bentoških habitatnih tipov.

Članki avtorja

Preverite tudi

Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mirovni inštitut
Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Institut "Jožef Stefan"
Bagar-Tanja.jpg

Tanja Bagar

ICANNA - Mednarodni inštitut za kanabinoide
Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo