Untitled

Marjana Lutman

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Mag. Marjana Lutman je vodja Odseka za potresno inženirstvo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Deluje na raziskovalnem področju obnašanja zidanih in armiranobetonskih stavb pri delovanju potresne obtežbe, tako na eksperimentalnih kot na analitičnih raziskavah. Pri obnovi Posočja po zadnjih potresih leta 1998 in 2004 je sodelovala pri raziskavah učinkovitosti sanacije in utrjevanja kamnitega zidovja, pri razvoju metode za oceno kakovosti injektiranja in vodila supernadzor nad projektiranjem in izvedbo sanacije in utrditve. Od leta 2013 je vodila več raziskovalnih projektov POTROG za Upravo RS za zaščito in reševanje, v okviru katerih so bile izdelane metode in z njimi ocenjena potresna ogroženost posameznih stavb ter stavbnega fonda kot celote, kot podlaga za vzpostavitev sistema upravljanja s potresnim tveganjem v Sloveniji. Na navedenih raziskovalnih področjih je sodelovala pri slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih (ARRS, 5. OP, ERDF, Interreg, Copernicus) ter kot avtorica ali soavtorica objavila številne članke.

Članki avtorja

Preverite tudi

Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Matej-Meterc.JPG

Matej Meterc

ZRC SAZU
Sasa-Babic.jpg

Saša Babič

ZRC SAZU
Tolar-Tjasa.JPG

Tjaša Tolar

ZRC SAZU
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

National Institute of Biology