Darja Zavirsek

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work

Darja Zaviršek, Ph.D., researcher and professor at the University of Ljubljana, Faculty of Social Work, is the chair of the Department of Social Justice and Inclusion at the Faculty of Social Work and a professor at the international MA program entitled "Social Work as a Human Rights Profession" at the University of Applied Science in Berlin. She is a member of the Academic Network of European Disability Experts and serves as president of the Eastern European Sub-Regional Association of the Schools of Social Work (part of the IASSW). Her areas of research and publishing include the following: disability studies, theories of gendered violence, history of social work education, racism and anti-racist social work, and qualitative comparative critical methodology. In 2016, she gave a Hokenstad Lecture on "Humanitarian Crises and the Crises of Humanitarianism" in Atlanta, Georgia. Her most recent books are: Romske družine [Roma Families] (2019), Skrb kot nasilje [Coercive Care] (2018), Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse [Intercountry and International Adoption: A Social Work Perspective] (2012), Od krvi do skrbi: socialno starševstvo v globalnem svetu [From Blood to Care: Social Parenthood in a Global World] (2012), and Hendikep kot kulturna travma [Disability as a Cultural Trauma] (2000). She participated in the development of social work programs in Ukraine, Kosovo, Georgia, and the Republica Srbska in Bosnia and Herzegovina.

Članki avtorja

Preverite tudi

Sara-Sersen.jpg

Sara Seršen

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Marina-Klemencic.jpg

Marina Klemenčič

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Matej-Meterc.JPG

Matej Meterc

ZRC SAZU
Lah-Turnsek.jpg

Tamara Lah Turnšek

Nacionalni inštitut za biologijo