Peter Jeglic

Peter Jeglič

Institut "Jožef Stefan"

Dr. Peter Jeglič je vodja Laboratorija za hladne atome na Institutu "Jožef Stefan". Doktoriral je leta 2004 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podoktorsko se je usposabljal na institutu Max-Planck v Dresdnu. Zanimajo ga kvantni pojavi, kot sta Bose-Einsteinova kondenzacija in superprevodnost, kot tudi kvantne tehnologije s hladnimi atomi. Je član slovenske skupnosti za kvantne tehnologije (http://www.qutes.si) in slovenski koordinator evropskega COST projekta Kvantne tehnologije s hladnimi atomi.

Author's articles

Also check

Ursa-Petek.jpg

Urša Petek

Kemijski inštitut
Monika-Metykova.jpg

Monika Metykova

University of Sussex
Sasa-Babic.jpg

Saša Babič

ZRC SAZU
Gabrijela-Zaharijas.jpg

Gabrijela Zaharijaš

Center for Astrophysics and Cosmology, University of Nova Gorica