Peter J. Verovsek

Peter J. Verovšek

Univerza v Sheffieldu

Doc. dr. Peter J. Verovšek je docent politologije in mednarodnih odnosov na Univerzi v Sheffieldu. Njegova knjiga Memory and the Future of Europe: Rupture and Integration in the Wake of Total War bo izšla letos pri mednarodni založbi Manchester University Press. Trenutno se ukvarja z novim projektom o vlogi javnih intelektualcev v moderni demokratični družbi, ki temelji na raziskavi politične aktivnosti nemškega filozofa in javnega intelektualca Jürgena Habermasa.

Author's articles

Also check

Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Bostjan-Kerbler.jpg

Boštjan Kerbler

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Majsova.jpg

Natalija Majsova

Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
Simon-Mezgec.jpg

Simon Mezgec

Institut "Jožef Stefan"
Jernej-Polajnar-v2.jpg

Jernej Polajnar

National Institute of Biology