Barbara Vodopivec

Barbara Vodopivec

ZRC SAZU

Dr. Barbara Vodopivec je raziskovalka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franeta Steleta ZRC SAZU. Po diplomi iz zgodovine na Univerzi v Ljubljani je eno leto študirala na CEU v Budimpešti, nato magistrirala iz sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani in tu doktorirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo iz varstva kulturne dediščine ob primeru obnovitvenih posegov v grajsko dediščino. Danes se ukvarja z raziskovanjem restitucije umetnin po drugi svetovni vojni in v sklopu evropskih projektov odkriva zgodbe pionirk arhitekture, konservatorstva in gradbeništva. Pri svojem raziskovalnem delu povezuje zgodovinopisje in umetnostno zgodovino ter sodeluje pri opredelitvi izhodišč interdisciplinarnega vrednotenja kulturne dediščine. 

Author's articles

Also check

TadejaKoseca_resize.jpg

Tadeja Kosec

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Peter-Jeglic.jpg

Peter Jeglič

Institut "Jožef Stefan"
Katja-Mihurko-Poniz.jpg

Katja Mihurko Poniž

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Kavkler-Katja.jpg

Katja Kavkler

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije